DPO1650/2008
ID intern unic:  327900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1650
din  13.05.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 329
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    CREŢU Constantin
    MORARU Petru
    PANFILII Veceaslav
    SANDU Alexandru
    TUTUNARU Ion.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1650-IV. Chişinău, 13 mai 2008.