DPO1653/2008
ID intern unic:  327903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1653
din  13.05.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 332
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    CHEPTEA Cristina               - la Judecătoria Sîngerei
    COJOCARU Olga                - la Judecătoria Buiucani, muni­cipiul Chişinău
    DIMITRIU Serghei                - la Judecătoria Botanica, muni­cipiul Chişinău
    HOLEVIŢCAIA Liudmila     - la Judecătoria Comrat
    JUGANARI Marcel              - la Judecătoria Militară
    LAZARI Steliana                  - la Judecătoria Teleneşti
    LUPAŞCO Lilia                    - la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
    LUPAŞCO Lucia                  - la Judecătoria Floreşti
    PÂCALEU Ion                      - la Judecătoria Făleşti
    POTÎNGA Iurie                    - la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
    STRATAN Vitalie                 - la Judecătoria Botanica, mu­nicipiul Chişinău
    VELEVA Nina                      - la Judecătoria Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 1653-IV. Chişinău, 13 mai 2008.