DPO1654/2008
ID intern unic:  327904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1654
din  13.05.2008
privind numirea domnului Vitalie COTOROBAI
în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Hînceşti
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 333
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Vitalie COTOROBAI se numeşte, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1654-IV. Chişinău, 13 mai 2008.