DPO1664/2008
ID intern unic:  327969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1664
din  22.05.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Alexandru ROMAN
Publicat : 27.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 92-93     art Nr : 346
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului, contribuţie la promovarea reformelor în domeniul administraţiei publice şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică prodigioasă, domnului Alexandru ROMAN, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1664-IV. Chişinău, 22 mai 2008.