DPO1665/2008
ID intern unic:  327970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1665
din  22.05.2008
privind conferirea de distincţii de stat
 unor colaboratori ai Academiei de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Publicat : 27.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 92-93     art Nr : 347
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate metodico-didactică prodigioasă, contribuţie la pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Emilian CIOBU                    –  şef de direcţie;
Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Ludmila ANDRIEVSCHI     – şef de secţie
    domnului Teodor POPESCU              – şef de catedră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1665-IV. Chişinău, 22 mai 2008.