HPO119/2008
ID intern unic:  328055
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 119
din  29.05.2008
privind numiri în funcţia de judecător al
Curţii Supreme de Justiţie
Publicat : 06.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 371     Data intrarii in vigoare : 29.05.2008
    În temeiul art.116 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.9 şi 10 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. -  Se numesc în funcţia de judecător al Curţii Supreme  de Justiţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă - 65 de ani:
    COVALENCO Elena
    DIACONU Iurie.
    Art.2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.119-XVI. Chişinău,  29 mai 2008.