HGC671/2008
ID intern unic:  328116
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 671
din  06.06.2008
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului
nr. 945 din 20 august 2007
Publicat : 10.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 668
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (se anexează).

    Prim-ministru                                                 Zinaida  GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                 Igor Dodon

    Nr. 671. Chişinău, 6 iunie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.671
din 6 iunie 2008

Modificările ce se operează în
anexele nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 945
din 20 august 2007

    Anexele nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 945
din 20 august 2007


Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării
    lista

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.945
din 20 august 2008

Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării
    lista