DPO1696/2008
ID intern unic:  328145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1696
din  09.06.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Lina BANTÎŞ
Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 405
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă de cercetare în domeniul industriei alimentare şi merite în implementarea realizărilor ştiinţei în producţie, doamnei Lina BANTÎŞ, cercetător ştiinţific coordonar la Institutul de Tehnologii Alimentare, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1696-IV. Chişinău, 9 iunie 2008.