DPO1699/2008
ID intern unic:  328183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1699
din  10.06.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Iuri TIŞCENCO
Publicat : 17.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 410
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la afirmarea presei democratice şi merite în iniţierea în profesie a tinerilor jurnalişti, domnului Iuri TIŞCENCO, redactor-şef al ziarului “Nezavisimaia Moldova”, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1699-IV. Chişinău, 10 iunie 2008.