DPO1700/2008
ID intern unic:  328184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1700
din  10.06.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
 domnului Michael D.KIRBY 
Publicat : 17.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 411
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova, domnului Michael D.KIRBY, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1700-IV. Chişinău, 10 iunie 2008.