DPO1704/2008
ID intern unic:  328186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1704
din  11.06.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Mihail RUSU 
Publicat : 17.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 414
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Mihail RUSU, preşedinte al raionului Floreşti, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1704-IV. Chişinău, 11 iunie 2008.