DPO1711/2008
ID intern unic:  328207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1711
din  15.06.2008
privind conferirea de distincţii de stat unui
 grup de lucrători medicali 
Publicat : 20.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 425
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă: 
Ordinul “Gloria Muncii” domnilor:
    Andrei GHERMAN                  – medic-şef al Dispensarului
                                                       Dermatovenerologic Republican
    Nicolae LEŞAN                        – medic-şef adjunct al Spitalului
                                                      Republican al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale
                                                      şi de Recuperare;
Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Valeriu NICHIFORCIUC         – director al Spitalului Raional Floreşti;
Medalia “Nicolae Testemiţanu”
    doamnei Lucia NIGAI               – asistentă medicală în Oficiul Medicilor
                                                     de Familie Bleşteni, raionul Edineţ. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1711-IV. Chişinău, 15 iunie 2008.