DPO1719/2008
ID intern unic:  328270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1719
din  19.06.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului
Serghei PYROZHKOV
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 436
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-ucrainene, domnului Serghei PYROZHKOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1719-IV. Chişinău, 19 iunie 2008.