HGA1525/2007
ID intern unic:  328274
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1525
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor
al Republicii Moldova*
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 726     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Abrogată prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723

    MODIFICAT
   
HG171 din 19.03.12, MO54-59/23.03.12 art.201
    HG596 din 03.08.11, MO131-133/12.08.11 art.666
    HG366 din 06.05.10, MO70-71/111.05.10 art.435
    HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429

    În vederea realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe, precum şi pentru perfecţionarea evidenţei statistice a comerţului exterior de mărfuri, cu alinierea acesteia la standardele internaţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova**, revizuit în conformitate cu Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor 2007.
    ______________________________
    * Publicată în ediţia specială din 24 iunie 2008.
    ** Publicat în ediţia specială din 24 iunie 2008.

    2. Se pune în sarcina Serviciului Vamal, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică şi alte instituţii interesate, ajustarea actelor normative şi legislative reieşind din clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova.
    3. În cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se utilizează Notele explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 26 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.182).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

    PRIM-MINISTRU                                       
              Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon

    Nr. 1525. Chişinău, 29 decembrie 2007.


Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova

    capitolul 1-30

    capitolul 31-72

    capitolul 72-97

    [Nomenclatorul modificat prin HG171 din 19.03.12, MO54-59/23.03.12 art.201]
    [Nomenclatorul modificat prin HG596 din 03.08.11, MO131-133/12.08.11 art.666]
    [Nomenclatorul modificat prin HG366 din 06.05.10, MO70-71/111.05.10 art.435]
    [Nomenclatorul modificat prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]