DPO1723/2008
ID intern unic:  328340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1723
din  23.06.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Jianwei GONG
Publicat : 01.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 447
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-chineze, domnului Jianwei GONG, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 1723-IV. Chişinău, 23 iunie 2008.