DPO1728/2008
ID intern unic:  328341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1728
din  25.06.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Oleg BABENCO
Publicat : 01.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 448
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la armonizarea relaţiilor interetnice şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică prodigioasă, domnului Oleg BABENCO, rector al Universităţii Slavone, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1728-IV. Chişinău, 25 iunie 2008.