DPO1734/2008
ID intern unic:  328375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1734
din  28.06.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Alexandr BILINCHIS
Publicat : 04.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 463
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la afirmarea valorilor moral-spirituale şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Alexandr BILINCHIS, preşedinte al Congresului Evreiesc din Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Vladimir VORONIN

    Nr. 1734-IV. Chişinău, 28 iunie 2008.