DPO1751/2008
ID intern unic:  328459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1751
din  03.07.2008
privind conferirea de distincţii de stat domnului Piotr COJUHARI
şi doamnei Valentina ZAPOROJCENCO
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 483
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar-bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Piotr COJUHARI          – director al Filialei interraionale din municipiul
                                            Chişinău a Băncii Comerciale “Banca Socială” SA;
Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Valentina
    ZAPOROJCENCO      – şef al Direcţiei planificare, analiză şi dezvoltare
                                            a Băncii Comerciale “Banca Socială” SA. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1751-IV. Chişinău, 3 iulie 2008.