DPO1752/2008
ID intern unic:  328460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1752
din  03.07.2008
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Oleg CIOCOI
şi Iurie BIRIUCOV 
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 484
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea gospodăriilor cinegetică şi piscicolă, contribuţie la protecţia resurselor regnului animal şi activitate obştească intensă, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii” domnilor:
    Oleg CIOCOI            - vicedirector al Societăţii Vînătorilor şi
                                       Pescarilor din Republica Moldova; 
Medalia “Meritul Civic”
    Iurie BIRIUCOV        - cinegetician superior la Societatea
                                       Vînătorilor şi Pescarilor din raionul Făleşti. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1752-IV. Chişinău, 3 iulie 2008.