DPO1750/2008
ID intern unic:  328477
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1750
din  03.07.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Sava BÎCU
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 482
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la integrarea în societate a copiilor cu disabilităţi şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Sava BÎCU, director al Şcolii Auxiliare-Internat din satul Visoca, raionul Soroca, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1750-IV. Chişinău, 3 iulie 2008.