DPO1766/2008
ID intern unic:  328560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1766
din  11.07.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Tudor CTITOR
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 522
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea editorial-poligrafică şi  contribuţie la implementarea în producţie a tehnologiilor avansate, domnului Tudor CTITOR, director al Întreprinderii de Stat “Combinatul Poligrafic din Chişinău”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 1766-IV. Chişinău, 11 iulie 2008.