DPO1770/2008
ID intern unic:  328561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1770
din  13.07.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Victor STEPANIUC  
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 523
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie substanţială la promovarea reformelor în sfera socială şi muncă organizatorică şi obştească intensă, domnului Victor STEPANIUC, viceprim-ministru, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1770-IV. Chişinău, 13 iulie 2008.