DPO1771/2008
ID intern unic:  328562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1771
din  14.07.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii” domnului Iurie TULEI 
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 524
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Iurie TULEI, director general al Societăţii pe Acţiuni “Nistru-Olăneşti”, raionul Ştefan Vodă, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 1771-IV. Chişinău, 14 iulie 2008.