DPO1787/2008
ID intern unic:  328648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1787
din  19.07.2008
privind conferirea titlului onorific “Artist al Poporului” domnilor
 Vitalie DANI şi Constantin MOSCOVICI
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 551
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, activitate concertistică intensă şi înaltă măiestrie artistică, se conferă titlul onorific “Artist al Poporului” domnilor: 
    Vitalie DANI                         – artist-vocalist 
    Constantin MOSCOVICI      – artist-instrumentist.               

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 1787-IV. Chişinău, 19 iulie 2008.