DPO1788/2008
ID intern unic:  328649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1788
din  19.07.2008
privind conferirea titlului onorific “Artist Emerit”
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 552
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie interpretativă, se conferă titlul onorific “Artist Emerit” următorilor: 
    BUJNIŢA Vitalie                           – artist în Ansamblul Naţional Academic
                                                          de Dansuri Populare “Joc”
    DIACENCO Iana                          – artistă în Ansamblul Naţional Academic
                                                           de Dansuri Populare “Joc”
    GÎSCĂ Iurie                                   – solist de operă la Teatrul Naţional
                                                           de Operă şi Balet
    GORDIENCO Natalia                    – solistă-vocalistă
    ILAŞCIUC-UNGUREANU Ina     – actriţă la Teatrul Naţional “Vasile
                                                           Alecsandri” din Bălţi
    JOSAN Angela                               – pictor-scenograf la Teatrul Republican
                                                           de Păpuşi “Licurici”
    NEGRUŢA Eugeniu                        – prim-dirijor al Ansamblului de
                                                            Acordeonişti “Concertino”
    PANIŞ Veronica                             – redactor-prezentator, Departamentul
                                                            proiecte radio al Instituţiei Publice Naţionale
                                                            a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”
    PUŞCA Iulian                                  – solist-instrumentist
    RUSSU Rusalina                              – redactor-prezentator, Departamentul programe
                                                             TV al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului
                                                             Compania “Teleradio-Moldova” 
    STÂNGACIU Vadim                      – prezentator, Departamentul “Actualităţi” TV al
                                                              Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului
                                                              Compania “Teleradio-Moldova” 
    STEPAN Ilona                                – prim-dirijor al Corului de Cameră al Sălii cu Orgă
    ŞURA Mariana                                – solistă-vocalistă
    TORGAI Vasile                               – artist în Orchestra Simfonică a Instituţiei
                                                             Publice Naţionale a Audiovizualului Compania
                                                             “Teleradio-Moldova”  
    ŢONINA Maria                               – solistă de operă la Teatrul Naţional
                                                            de Operă şi Balet.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1788-IV. Chişinău, 19 iulie 2008.