DPO1789/2008
ID intern unic:  328650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1789
din  20.07.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vasile PARASCA

Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 553
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Vasile PARASCA, medic-şef al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.                   

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1789-IV. Chişinău, 20 iulie 2008.