DPO1794/2008
ID intern unic:  328651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1794
din  21.07.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vasile VRANCEAN
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 554
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ştiinţelor agricole, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Vasile VRANCEAN, prorector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1794-IV. Chişinău, 21 iulie 2008.