HGO891/2008
ID intern unic:  328739
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 891
din  24.07.2008
cu privire la antrenarea şi susţinerea, în procesul realizării achiziţiilor
 publice, a Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor,
 Atelierului de producţie şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de
Psihiatrie, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate
Publicat : 01.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 140-142     art Nr : 900
     MODIFICAT
    HG349 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.399

     În temeiul art. 5 alin. (2) al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), cu completările ulterioare, precum şi pentru a asigura accesibilitatea şi prioritatea realizării contractelor de achiziţii publice de către persoanele cu disabilităţi şi alte persoane defavorizate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista întreprinderilor şi instituţiilor specializate ale Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie, instituţiilor penitenciare, întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar şi altor persoane defavorizate, antrenate şi susţinute în procesul realizării achiziţiilor publice (se anexează).
    2. Prevederile prezentei hotărîri pot fi extinse, fără completarea Listei nominalizate, şi asupra întreprinderilor şi instituţiilor specializate care reprezintă 100% proprietate a organizaţiilor obşteşti ale persoanelor cu disabilităţi, iar numărul acestor persoane antrenate la producerea sau confecţionarea bunurilor să fie de cel puţin 50% din personalul scriptic al întreprinderii, fapt confirmat prin contractul de constituire şi raportul statistic de forma 1-m, precum şi asupra altor persoane defavorizate sau întreprinderi, în care numărul acestor persoane antrenate la producerea sau confecţionarea bunurilor să fie nu mai puţin 80% din personalul scriptic al întreprinderii.
    3. Contractele de achiziţie publică de bunuri se atribuie conform prevederilor prezentei hotărîri în urma desfăşurării licitaţiilor deschise (publice) doar în cazul bunurilor confecţionate sau produse de către întreprinderile şi instituţiile specializate sus-numite.
    4. Autorităţile contractante:
    vor asigura la licitaţiile deschise (publice) accesibilitatea şi concurenţa loială a întreprinderilor şi instituţiilor specializate;  
 
   vor atribui, în cazul participării întreprinderilor şi instituţiilor specializate, contracte de achiziţii publice de bunuri, în proporţie de 20 la sută din necesităţile stabilite în cadrul licitaţiilor deschise (publice), inclusiv în cazul în care învingătoare a licitaţiei, în condiţii generale, devine o întreprindere sau o instituţie specializată;   
    [Pct.4 al.2) modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
   
vor asigura transparenţa şi eficienţa rezultatelor licitaţiilor deschise (publice) în cadrul cărora vor participa întreprinderile şi instituţiile specializate;
    vor semna contractele de achiziţii, încheiate în urma licitaţiilor deschise (publice), şi vor asigura executarea lor conform clauzelor contractuale şi legislaţiei, cu respectarea cerinţelor de calitate, preţului stabilit în contract şi a standardelor aprobate.

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 891. Chişinău, 24 iulie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 891 din 24 iulie 2008
LISTA
întreprinderilor şi instituţiilor specializate ale Societăţii Orbilor,
Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi
ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie, instituţiilor penitenciare,
întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar şi altor persoane
 defavorizate, antrenate şi susţinute în procesul realizării achiziţiilor publice
    1. Penitenciarul nr. 1 - Taraclia
    2. Penitenciarul nr. 2 - Lipcani
    3. Penitenciarul nr. 3 - Leova
    4. Penitenciarul nr. 4 - Cricova
    5. Penitenciarul nr. 5 - Cahul
    6. Penitenciarul nr. 6 - Soroca
    7. Penitenciarul nr. 7 - Rusca
    8. Penitenciarul nr. 8 - Bender
    9. Penitenciarul nr. 9 - Pruncul
    10. Penitenciarul nr. 10 - Goian
    11. Penitenciarul nr. 11 - Bălţi
    12. Penitenciarul nr. 12 - Bender
    13. Penitenciarul nr. 13 – Chişinău
    14. Penitenciarul nr. 14 - Basarabeasca
    15. Penitenciarul nr. 15 - Cricova
    16. Penitenciarul nr. 16 - Pruncul
    17. Penitenciarul nr. 17 – Rezina
    18. Penitenciarul nr. 18 – Brăneşti
    19. Penitenciarul nr. 19 – mun. Chişinău, s. Goian
    20. Î.S “Bagos”
    21. Î.S. “Lipcani
    22. Î.S. “Complexul nr. 1 Leova”
    23. Î.S. “Instituţia OŞC 29/6”
    24. Î.S. “Rusca”
    25. Î.S. Flus”
    26. Î.S. “Sarmat”
    27. Î.S. “Brăneşti”
    28. Î.S. “Rezina”
    29. Î.S. “Pencom”
    30. Î.S. “Casa de Comerţ DIP” – Chişinău
    31. Î.S. “Temelia-MC”
    32. Atelierul de producţie şi ergoterapie de pe lîngă
          Spitalul Clinic de Psihiatrie
    33. S.R.L. “Lumintehnica”
    34. S.R.L. “Orhei”
    35. S.R.L. “Optimist Etern”
    36. S.R.L. “Munca Invalizilor”
    37. S.R.L. “Capoxolid”
    38. S.R.L. “Ambas Fer”
    39. S.R.L. “Coroana Universului”
    40. S.R.L. “Relaxare”
    41. S.R.L. “Info Handii”
    42. S.A. “Bujor Prim”
    43. S.A. “Sadacus”
    44. S.A. “Prim Plonjor”
    45. C.P.R.I. “Bunătate”
    46. S.R.L. “Interplast”
    47. Atelierul de producţie şi tratament nr. 5 de pe lîngă Spitalul de Psihiatrie Bălţ
    [Pct.47 introdus prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]