HGM925/2008
ID intern unic:  328789
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 925
din  31.07.2008
cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare
în sezonul de vînătoare 2008
Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 143-144     art Nr : 925
    MODIFICAT
    HG1196 din 24.10.08, MO195-196/31.10.08 art.1204

    În conformitate cu punctul 34 din anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică termenele de vînătoare pentru sezonul de vînătoare 2008 la următoarele specii de vînat:
    mamifere: mistreţi – de la 24 octombrie 2008 pînă la 31 decembrie 2008;
    păsări: gîşte – de la 5 octombrie 2008 pînă la 30 decembrie 2008.
    2. Se interzice vînatul pe toată durata sezonului de vînătoare la următoarele specii de animale: cerb pătat, elan, căprior, iepure.
    3. Se aprobă:
    Limitele de recoltare a vînatului pe specii de animale în sezonul de vînătoare 2008, conform anexei.”
    [Pct.3 în redacţia HG1196 din 24.10.08, MO195-196/31.10.08 art.1204]
   
31. Limitele de recoltare a vînatului la mistreţi în terenurile fondului  forestier de stat în sezonul de vînătoare 2008 se stabilesc în număr de 1117 unităţi.
    [Pct.31 introdus prin HG1196 din 24.10.08, MO195-196/31.10.08 art.1204]
    4. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”, va prezenta Guvernului pentru aprobare, pînă la 1 octombrie 2008, limitele de recoltare a vînatului la mistreţ.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Zinaida GRECEANÎI
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                              Igor Dodon
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                                  Violeta Ivanov

    Nr. 925. Chişinău, 31 iulie 2008.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 925 din 31 iulie 2008
    anexa
    [Anexa modificată prin HG1196 din 24.10.08, MO195-196/31.10.08 art.1204]