HCNPFM20/5/2008
ID intern unic:  328792
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 20/5
din  16.05.2008
cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare,
contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie
de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule
Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 143-144     art Nr : 410
    MODIFICAT
   
HCNPF28/13 din 25.06.18, MO246-254/06.07.18 art.1109
   
HCNPF8/10 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.263; în vigoare 23.02.18
   
HCNPF64/14 din 11.12.15, MO38-42/19.02.16 art.269; în vigoare 19.02.16
    HCNPF28/6 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.980; în vigoare 05.06.15
   
HCNPF37/7 din 13.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1287
    HCNPF59/20 din 11.12.08, MO3-6/16.01.09 art.2


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 586
din 25 iulie 2008
_______________ Vitalie PÎRLOG

     În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea  nr. 414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 212),în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art.21 şi art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”, cu modificările şi completările ulterioare (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct. 5 lit. b) şi pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art.587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă forma şi conţinutul cererii de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă  auto internă, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă forma şi conţinutul cererii de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă  auto externă, conform anexei nr. 2.
    3. Se aprobă forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de  răspunderea civilă auto internă şi forma şi conţinutul poliţei de asigurare RCA conform anexei nr. 3.
    4. Se aprobă forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de  răspunderea civilă auto externă şi forma şi conţinutul certificat de asigurare „Carte Verde”, conform anexei nr. 4.
    [Pct.4 modificat prin HCNPF37/7 din 13.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1287]

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                  Mihail CIBOTARU

    Nr. 20/5. Chişinău, 16 mai 2008.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF28/13 din 25.06.18, MO246-254/06.07.18 art.1109]
    [Anexa nr.1 în redacția HCNPF8/10 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.263; în vigoare 23.02.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF37/7 din 13.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1287]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HCNPF8/10 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.263; în vigoare 23.02.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HCNPF37/7 din 13.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1287]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HCNPF28/13 din 25.06.18, MO246-254/06.07.18 art.1109]
    [Anexa nr.3 modificată prin HCNPF8/10 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.263; în vigoare 23.02.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HCNPF28/6 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.980; în vigoare 05.06.15]
    [Anexa nr.3 modificată prin HCNPF37/7 din 13.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1287]
    [Anexa nr.3 în redacţia HCNPF59/20 din 11.12.08, MO3-6/16.01.09 art.2]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HCNPF28/13 din 25.06.18, MO246-254/06.07.18 art.1109]
    [Anexa nr.4 modificată prin HCNPF8/10 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.263; în vigoare 23.02.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HCNPF64/14 din 11.12.15, MO38-42/19.02.16 art.269; în vigoare 19.02.16]
    [Anexa nr.4 modificată prin HCNPF28/6 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.980; în vigoare 05.06.15]
    [Anexa nr.4 modificată prin HCNPF37/7 din 13.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1287]
    [Anexa nr.4 în redacţia HCNPF59/20 din 11.12.08, MO3-6/16.01.09 art.2]