DPO1816/2008
ID intern unic:  328802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1816
din  30.07.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 08.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 145-151     art Nr : 592
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la sporirea eficienţei muncii, activitate organizatorică prodigioasă şi profesionalismul înalt manifestat la construcţia şi darea în exploatare a tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, se conferă:
“Ordinul de Onoare”
    domnului
    Serghei TOMŞA                      – prim-şef adjunct al Serviciului de întreţinere a căii,
                                                       Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova”;
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Vladimir GORI                        – mecanic-excavatorist la Coloana mecanizată
                                                      nr. 15, Staţia Bender
    domnului
    Dumitru GORNOSTAL           – mecanic la Staţia de maşini de cale nr. 294,
                                                       Staţia Răuţel
    domnului Ion URSU                 – director general al Societăţii pe Acţiuni “Lusmecon”
    domnului
    Vladimir VIERU                       – vicedirector general al Întreprinderii de
                                                       Stat “Calea Ferată din Moldova”;
Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Victor ANDROSOV               – şef al Trenului de construcţie a podurilor
                                                      nr. 1, Staţia Bender
    domnului
    Stepan CHIANU                     – mecanic la Staţia de maşini de cale
                                                    nr. 130, Staţia Basarabeasca
    doamnei
    Rodica CUCEREANU            – primar al satului Crihana Veche, raionul Cahul
    domnului
    Anatolie CUŞNIR                   – director al Asociaţiei Republicane de Stat
                                                      pentru Protecţia Solurilor
    domnului
    Ion DOLGANIUC                  – primar al satului Colibaşi, raionul Cahul
    domnului
    Marin DUBCEAC                   – inginer-şef al Staţiei de maşini de cale
                                                     nr. 294, Staţia Răuţel
    domnului
    Ion GALAGAN                      – mecanic-excavatorist la Coloana mecanizată
                                                    nr. 15, Staţia Bender
    domnului
    Nicolai GAPON                      – şef al Serviciului de construcţii şi edificii civile,
                                                    Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova”
    domnului
    Alexandru GOREA                 – manager-şef al Asociaţiei Interraionale de Producţie,
                                                    Reparaţie şi Exploatare, Agenţia “Apele Moldovei”
    domnului
    Alexandru LENŢA                  – şef de şantier la Societatea cu Răspundere
                                                   Limitată “Moldconstruct Market”
    domnului Ion NEAGU             – primar al satului Manta, raionul Cahul
    domnului
    Tudor PATRAŞCU                 – mecanic la Trenul de construcţie a
                                                    podurilor nr. 1, Staţia Bender
    domnului
    Ion SMOCHINĂ                    - mecanic la Staţia de maşini de cale nr. 294,
                                                    Staţia Răuţel
    domnului
    Ivan TCACENCO                   – inginer-şef al Secţiei de întreţinere a căii,
                                                    Staţia Basarabeasca
    domnului
    Igor ULIANOV                      – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                    “Construm”
    domnului
    Alexandru VORNIC               – director de filială la Societatea pe Acţiuni
                                                  “Lusmecon”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 1816-IV. Chişinău, 30 iulie 2008.