OMTGDC93/2008
ID intern unic:  328879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
ORDIN Nr. 93
din  18.04.2008
cu privire la aprobarea Instrucţiunii* privind circulaţia trenurilor
 şi lucrările de manevră pe calea ferată din Moldova
Publicat : 15.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 429     Data intrarii in vigoare : 15.08.2008
    __________________________________
    * Publicată în Ediţie specială din 15 august 2008.

    În temeiul art.7 alin.(1) din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.892), cu modificările ulterioare, întru executarea stipulaţiilor Regulilor de exploatare tehnică a căii ferate aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr.90 din 12 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.139-141, art.455), -
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind circulaţia trenurilor şi lucrările de manevră pe calea ferată din Moldova, conform anexei care este parte integrantă a prezentului ordin.
    2. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi respectarea Instrucţiunii aprobate la punctul 1 al prezentului ordin.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Se consideră caducă „Instrucţiunea privind circulaţia trenurilor şi lucrările de manevră pe calea ferată din Republica Moldova” nr.D/0003 din 17 decembrie 1993, aprobată de Directorul general al CFM.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                                      Vasile URSU

    Nr. 93. Chişinău, 18 aprilie 2008.