DPO1821/2008
ID intern unic:  328936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1821
din  18.08.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Evghenii BERDNICOV
Publicat : 22.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 160-161     art Nr : 595
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea industriei materialelor de construcţii, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Evghenii BERDNICOV, director general adjunct al Societăţii pe Acţiuni “Combinatul de Ciment din Rîbniţa”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1821-IV. Chişinău, 18 august 2008.