DPO1822/2008
ID intern unic:  328937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1822
din  19.08.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Fiodor IACOVLENCO
Publicat : 22.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 160-161     art Nr : 596
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul industriei, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice a întreprinderii şi activitate managerială prodigioasă, domnului Fiodor IACOVLENCO, director general al Societăţii pe Acţiuni “Zorile”, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1822-IV. Chişinău, 19 august 2008.