DPO1823/2008
ID intern unic:  328964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1823
din  21.08.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii” domnului Leonid CERESCU 
Publicat : 29.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 162-164     art Nr : 599
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul construcţiilor, contribuţie substanţială la edificarea unor obiecte de menire productivă şi socială şi activitate organizatorică intensă, domnului Leonid CERESCU, director general al Societăţii pe Acţiuni “Monolit”, municipiul Chişinău, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 1823-IV. Chişinău, 21 august 2008.