DPO1825/2008
ID intern unic:  328965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1825
din  21.08.2008
privind eliberarea domnului Radu HOLBAN
 din funcţia de judecător şi vicepreşedinte al Judecătoriei Făleşti  
Publicat : 29.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 162-164     art Nr : 600
    În temeiul art. 116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească şi al art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Radu HOLBAN se eliberează din funcţia de judecător şi vicepreşedinte al Judecătoriei Făleşti. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 1825-IV. Chişinău, 21 august 2008.