DPO1826/2008
ID intern unic:  328966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1826
din  23.08.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Nikolai MAKSIUTA 
Publicat : 29.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 162-164     art Nr : 601
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de apreciere a meritelor deosebite în consolidarea relaţiilor moldo-ruse şi pentru susţinerea de acţiuni social-umanitare, domnului Nikolai MAKSIUTA, guvernator al regiunii Volgograd, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1826-IV. Chişinău, 23 august 2008.