DPO1832/2008
ID intern unic:  328994
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1832
din  26.08.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 02.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 165-166     art Nr : 608
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în crearea unor opere de pictură murală de înaltă ţinută artistică în Biserica “Sfîntul Gheorghe” din Complexul Monastic “Căpriana”, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Dumitru IAZAN     – pictor
    domnului Iurie IAZAN          – pictor;
Medalia “Mihai Eminescu”
    domnului Ion DAGHI            – pictor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1832-IV. Chişinău, 26 august 2008.