DPO1829/2008
ID intern unic:  329005
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1829
din  23.08.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 05.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 610
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate intensă în vederea stăvilirii apelor în timpul inundaţiilor provocate de revărsarea rîurilor Nistru şi Prut şi a diminuării consecinţelor inundaţiilor, se conferă:
“Ordinul de Onoare” următorilor:
    CEREVATÎI Victor                        – preşedinte al raionului Briceni
    POLICINSCHI Grigore                 – preşedinte al raionului Dubăsari;
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa II următorilor:
    MEJINSCHI Valentin                     – general-maior, ministru al afacerilor interne
    ŞUMLEANSCHI Andrei               – colonel, viceministru al afacerilor interne;
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    CEBAN Anatolie                            – colonel, comandant al Brigăzii 1
                                                             Infanterie Motorizată
    GARŞTEA Victor                          – căpitan, comandant adjunct al Batalionului
                                                             Independent al Trupelor de Carabinieri
    HARABAGIU Mihail                     – colonel al serviciului de salvare, şef al
                                                             Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii
                                                             Excepţionale;
Ordinul “Gloria Muncii” următorilor:
    CAUŞNEAN Vladimir                   – buldozerist la Asociaţia Raională de
                                                           Producţie, Reparaţie şi Exploatare Ştefan
                                                           Vodă, Agenţia “Apele Moldovei” 
    CAZAC Valeriu                             – director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat
    COPANCEAN Andrei                  – excavatorist la Asociaţia Raională de Producţie,
                                                           Reparaţie şi Exploatare Ştefan Vodă,
                                                           Agenţia “Apele Moldovei” 
    ONOFRIICIUC Iuri                       – primar al oraşului Vadul lui Vodă
    PENCOV Mihail                            – vicedirector general al Agenţiei
                                                          “Apele Moldovei”  
    VRABIE Vitalie                              – ministru al apărării;
Medalia “Meritul Militar” următorilor:
    BORJACOV Sergiu                       – căpitan de poliţie, inspector superior
                                                            la Comisariatul de Poliţie al raionului Dubăsari
    CANDRAMAN Boris                    – şef adjunct al Pichetului de Grăniceri “Rudi”
    CHIRIAC Valeriu                           – colonel, comandant al Centrului Militar
                                                           al raionului Ungheni
    FĂINESCU Valentin                      – plutonier major, comandant de grupă
                                                           în Batalionul 22 de Menţinere a Păcii
    FONDOS Aurel                             – colonel, locţiitor al şefului Marelui Stat
                                                           Major al Armatei Naţionale
    MORARU Vladimir                        – locotenent major, comandant de pluton în
                                                           Batalionul de Transmisiuni al Armatei Naţionale
    PARASCAN Sergiu                       – locotenent-colonel, şef de secţie în
                                                           Marele Stat Major al Armatei Naţionale
    PÎNTEA Grigore                            – maior de poliţie, şef al postului de poliţie
                                                           Crocmaz al Comisariatului de Poliţie al
                                                            raionului Ştefan Vodă
    PÎNTEA Victor                              – plutonier adjutant, tehnician superior
                                                          în Brigada 1 Infanterie Motorizată
    UŢA Victor                                   – colonel de poliţie, comisar al Comisariatului
                                                         de Poliţie al raionului Dubăsari;
Medalia “Meritul Civic” următorilor:
    BÎTCĂ Valerian                            – primar al satului Cioburciu, raionul Ştefan Vodă
    BOLOZAN Iosif                           – manager-şef al Asociaţiei Raionale de
                                                        Producţie, Reparaţie şi Exploatare Ştefan
                                                        Vodă, Agenţia “Apele Moldovei”
    BUJAC Victor                              – şef de secţie la Agenţia “Apele Moldovei”
    CHIRILOV Ruslan                       – primar al satului Ustia, raionul Dubăsari
    CÎRSTEA Veaceslav                    – inginer-şef la Asociaţia Interraională de Producţie,
                                                        Reparaţie şi Exploatare Bender, Agenţia
                                                        “Apele Moldovei”
    COJOCARI Vasilii                      – manager-şef al Direcţiei Nodului Hidrotehnic
                                                       Costeşti-Stînca
    COPACI Tudor                          – viceministru al economiei şi comerţului
    CUCEINIC Ivan                        – şef de direcţie la Agenţia “Apele Moldovei”
    FORMUSATII Andrei               – primar al satului Crocmaz, raionul Ştefan Vodă
    GOROBCOV Vadim                 – primar al satului Criva, raionul Briceni
    LEŞAN Alexandru                     – primar al comunei Coşniţa, raionul Dubăsari
    MOISEEV Iurie                         – şef de direcţie la Ministerul Administraţiei Publice Locale
    NICU Anatolie                           – primar al comunei Purcari, raionul Ştefan Vodă
    RÎŞCOVOI Dmitri                     – inginer-şef la Direcţia Nodului Hidrotehnic
                                                       Costeşti-Stînca
    ROICO Olga                             – inginer-geolog în Direcţia Nodului
                                                      Hidrotehnic Costeşti-Stînca
    RUSNAC Vladimir                    – şef adjunct de direcţie la Ministerul
                                                     Administraţiei Publice Locale
    RUSSU Nicolae                        – şef de sector la Asociaţia Interraională de Producţie,
                                                      Reparaţie şi Exploatare Dubăsari,
                                                      Agenţia “Apele Moldovei”
    RUSU Petru                              – inginer-şef la Asociaţia Raională de Producţie,
                                                      Reparaţie şi Exploatare Ştefan Vodă, Agenţia
                                                     “Apele Moldovei”
    SERENCO Ludmila                  – şef de direcţie în Serviciul Hidrometeorologic de Stat
    SÎRBU Chiril                             – manager-şef al Asociaţiei Interraionale de Producţie,
                                                      Reparaţie şi Exploatare Hînceşti,
                                                      Agenţia “Apele Moldovei”
    STAHII Elena                           – primar al satului Drepcăuţi, raionul Briceni
    ŞESTACOVA Raisa                 – tehnician la Postul Hidrologic Soroca al
                                                      Serviciului Hidrometeorologic de Stat
    VACARCIUC Nina                  – tehnician la Postul Hidrologic Şirăuţi al
                                                      Serviciului Hidrometeorologic de Stat
    VOLOH Larisa                        – primar al satului Palanca, raionul Ştefan Vodă. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1829-IV. Chişinău, 23 august 2008.