DPO1834/2008
ID intern unic:  329006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1834
din  28.08.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 05.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 611
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea sportului şi evoluarea cu succes în cadrul ediţiei a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de Vară de la Beijing, se conferă:
“Ordinul de Onoare”
    domnului Petru CADUC             – antrenor al Lotului Naţional la pugilism;
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Veaceslav GOJAN     – medaliat cu bronz la proba de pugilism.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1834-IV. Chişinău, 28 august 2008.