DPO1838/2008
ID intern unic:  329009
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1838
din  02.09.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii” domnului Andrei GALBEN 
Publicat : 05.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 614
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Andrei GALBEN, rector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1838-IV. Chişinău, 2 septembrie 2008.