DPO1845/2008
ID intern unic:  329168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1845
din  23.09.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Leonid BABII
Publicat : 26.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 622
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei şi activitate managerială şi obştească prodigioasă, domnului Leonid BABII, director general al Societăţii pe Acţiuni “Barza Albă” din municipiul Bălţi, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1845-IV. Chişinău, 23 septembrie 2008.