DPO1849/2008
ID intern unic:  329212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1849
din  26.09.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”domnului Mutsuo MABUCHI
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 629
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-nipone, domnului Mutsuo MABUCHI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1849-IV. Chişinău, 26 septembrie 2008.