DPO1851/2008
ID intern unic:  329213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1851
din  26.09.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Alexandr ROTARI 
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 630
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă de cercetare în domeniul seminologiei, merite în crearea unor soiuri şi hibrizi de porumb de înaltă productivitate şi contribuţie la implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a lor, domnului Alexandr ROTARI, director adjunct al Institutului de Fitotehnie “Porumbeni”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN

    Nr. 1851-IV. Chişinău, 26 septembrie 2008.