DPO1860/2008
ID intern unic:  329227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1860
din  30.09.2008
privind numirea doamnei Veronica CARAPIREA
 în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Basarabeasca
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 639
    În temeiul art. 116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi al  art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Veronica CARAPIREA se numeşte, pe un termen de 4 ani, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Basarabeasca.  

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 1860-IV. Chişinău, 30 septembrie 2008.