DPO1861/2008
ID intern unic:  329228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1861
din  30.09.2008
privind numirea în funcţie a vicepreşedinţilor unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 640
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5)  din Constituţia Republicii Moldova şi al  art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
    GAFTON Alexandru      – vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti
    LEBEDIUC Sergiu         – vicepreşedinte al Judecătoriei Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1861-IV. Chişinău, 30 septembrie 2008.