DPO1862/2008
ID intern unic:  329229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1862
din  30.09.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 641
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al  art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    ANDRIAŞ Liliana
    GÎRBU Silvia
    IORGOV Steliana
    PITIC Mariana
    POPOVICI Dorin
    PŞENIŢA EUGENIU
    ZAPOROJAN Vitalie.   

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1862-IV. Chişinău, 30 septembrie 2008.