DPO1863/2008
ID intern unic:  329230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1863
din  30.09.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 642
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al  art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BLEŞCEAGA Stella           – la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
    CARAIANU Liudmila         – la Judecătoria Ceadîr-Lunga
    CIOBANU Andrian            – la Judecătoria Rîşcani
    COROTCHI Angela           – la Judecătoria Hînceşti 
    CRIUCICOVA Valentina   – la Judecătoria Călăraşi    
    MALÎI Ala                         – la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău
    NOGAI Vasile                   – la Judecătoria Glodeni
    RABEI Ion                         – la Judecătoria Rîşcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 1863-IV. Chişinău, 30 septembrie 2008.