DPO1872/2008
ID intern unic:  329293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1872
din  02.10.2008
privind conferirea de distincţii de stat 
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 656
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul industriei, merite în sporirea eficienţei producţiei la Societatea pe Acţiuni “Floare-Carpet” şi contribuţie la iniţierea în profesie a tinerilor muncitori, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    doamnei Anastasia RÎBCA                  – şefă de secţie;
Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Larisa IVAŞCENCO            - operatoare
    doamnei Elizaveta ŢURCAN               - ţesătoare;
Titlul onorific “Meşter-Faur”
    doamnei Efimia BURUIAN                 - ţesătoare.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1872-IV. Chişinău, 2 octombrie 2008.