DPO1873/2008
ID intern unic:  329294
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1873
din  03.10.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii” domnului Ozea RUSU  
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 657
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la implementarea metodelor avansate de diagnostic şi tratament şi activitate prodigioasă de pregătire şi reciclare a cadrelor medicale, domnului Ozea RUSU, director al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, i se conferă “Ordinul Republicii” ”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1873-IV. Chişinău, 3 octombrie 2008.